Življenje je polno krožnih tokov

|
Dr. Drago Papler

Na letos že osmi mednarodni konferenci Znanje in poslovni izzivi globalizacije, ki jo organizira Fakulteta za komercialne in poslovne vede, smo se strokovno ukvarjali s priložnostmi krožnega gospodarstva in sodobnih tehnologij. Izzivalna tema me je spodbudila k pisanju prispevka o konfliktu med ekologijo in ekonomijo z vidika proizvodnje električne energije. Ob tem pa so se mi po glavi ves čas pletle misli o krožnosti kot principu življenja!

Karierni krožni tok
Vse življenje delam v elektrogospodarstvu. V tej panogi sklepam cel krog! Začel sem na področju investicij distribucijskega omrežja, nadaljeval v prodaji električne energije, zadnjih 13 let se ukvarjam z investicijami, raziskavami, razvojem, kakovostjo in upravljanjem z energijo. Zaokrožil sem od proizvodnje do distribucije in prodaje ter v zadnjem času do samooskrbnih elektrarn. Da je krožni rok sklenjen in še bolj zanimiv, poskrbi vloga svetovalca direktorja za raziskave in razvoj ter vloga predstavnika vodstva za kakovost in upravljanje z energijo v podjetju Gorenjske elektrarne.

Izobraževalni krožni tok
Ko sem se pred mnogimi leti zaposlil kot elektrotehnik, sem se vzporedno ukvarjal z novinarstvom, urednikovanjem in publicistiko. Radovednost, volja in nek krožni tok življenja so me usmerili v to, da sem z izobraževanjem dosegel šest poklicev vseh stopenj – od inženirja elektroenergetike do doktorja znanosti s področja managementa. Za krožno povezanost vsega morda poskrbi prav ukvarjanje z novinarstvom, po katerem me mnogi najbolj poznajo, hkrati pa je to med vsemi polji mojega delovanja edini poklic, za katerega nimam formalne izobrazbe!

Ustvarjalni krožni tok
V vseh življenjskih izzivih povezujem znanost in prakso, izobraževanje in gospodarstvo, ustvarjanje in umetnost, publicistiko in kulturo. Sam to poimenujem sopotja. Že 40 let sem avtor domoznanskih, medijskih, strokovno-znanstvenih in umetniških sopotij, ki se po mojem mnenju nenehno sinergično prepletajo. Kot avtor in urednik se posvečam pisani besedi s slikovno vizualizacijo, fotografskimi razstavami in projekcijami videofilmov, z zgodovinskimi raziskavami elektroenergetike in domoznanstva, z zborniki, s strokovnimi knjigami ter z znanstvenimi monografijami, raziskavami in članki. Tu in tam moj notranji svet za pravo kroženje energije potrebuje zapisano misel, esej, pesem, v objektiv ujete odseve življenja, narave in stvaritev. Vselej gre za energijo! V slikah iščem dvopolnost  plusa in minusa, prvotne narave in ustvarjalnih pogledov. Energija ima zame tako tehnični kot globlji duhovni in ustvarjalni pomen. Je izziv za zavedanje, razmišljanje, ustvarjanje. Zdaj zaokrožam enoletno serijo gostovanj s fotografskimi razstavami pod naslovom Slikovita sopotja in odkrivam nov svet izražanja s pesniško zbirko.

Raziskovalni krožni tok
Vse življenje sem del raznoterih tokov, ki pokažejo svojo pravo veličino, ko jih znamo in zmoremo skleniti v krogotok in se nato podati v novega. Ob bližajočem se okroglem življenjskem jubileju nameravam skleniti večletni krog raziskovanja obnovljivih virov in energetske učinkovitosti. V tem krogu, ki ga bo sklenil doktorat na Fakulteti za komercialne in poslovne vede, prepletam vidike energije, ekonomije in ekologije. Zaradi vseh drugih življenjskih krogotokov sem zdaj del tistih raziskovalnih krogov, ki si na področju energetike prizadevamo za rešitve, pri katerih je konflikt med ekonomijo in ekologijo najmanjši. V čast mi je, da sem o tem govoril na okrogli mizi v okviru mednarodne konference  Znanje in poslovni izzivi globalizacije, ki je bila 15. novembra na FKPV – na fakulteti, ki je zaradi vseh izobraževalnih in raziskovalnih tokov mojega življenja postala tudi moja!

O avtorju
Dr. Drago Papler je absolvent doktorskega programa Poslovne vede na Fakulteti za komercialne in poslovne vede v Celju, visokošolski učitej v magistrskem programu Gospodarski inženiring na Univerzi v Novi Gorici, na Visoki šoli za trajnostni razvoj Ljubljana ter v strokovnih programih Izobraževalnega centra energetskega sistema in Biotehniškega centra Naklo. Njegova raziskovalna področja so elektroenergetika, obnovljivi viri energije, management, ekonomika, agroekonomija in turizem. Sodeluje v strokovnih združenjih, vodi projekte trajnostnega razvoja in sodeluje v znanstveno-raziskovalnih projektih.