Živimo in študirajmo na velneški način

|
Mag. Slavka Gojčič

Vse napore lažje premagamo, če se zdravo prehranjujemo, se sproščamo in skrbimo za svojo osebno rast in razvoj. Velnes je zdravi življenjski slog po meri posameznika, zato sprejemam koriščenje velneških storitev kot nagrado za trdo delo na sebi in zase. Velnes ni nekaj, kar traja en teden v zdravilišču, ampak je tisto, kar človek živi vsakodnevno in postane njegov zdrav življenjski slog. Ta prinaša dobro počutje, zadovoljstvo in tudi srečo!

To pripovedujem študentom, ki jim predavam o velnesu in velneški dejavnosti, ki ju spoznavam in raziskujem že od sredine devetdesetih let. Med študenti je vselej nekaj zelo zavzetih, nekaj takšnih, ki se zavedajo pomena znanja in študija, in seveda vselej tudi nekaj tistih, ki poskušajo do diplome priti z minimalnimi napori. Zlasti te želim z individualnim in skupinskim delom motivirati in navdušiti za strokovne vsebine. Ker so predavanja popoldne, je logično, da se pojavi tudi utrujenost. Takrat nas vse skupaj povabim h kakšni razgibalni ali dihalni vaji in vzdušje v predavalnici se takoj spremeni.

Po znanje gremo tudi v savno in med goste
Predavanja ne dajejo znanja le študentom. Tudi sama se od njih veliko naučim! Ne želim jim pridigati, rada pa dajem priporočila, ki jih prenašam iz lastnih izkušenj. Te so najpomembnejše. Da bi bolje razumeli pomen velneških storitev, se morajo študentje preizkusiti v vlogi uporabnika, gosta, stranke. Zato je velik del naših praktičnih vaj usmerjen v strokovne ekskurzije in terenske vaje, na katerih se študentje kot uporabniki srečajo s storitvami v zdraviliških centrih, v savnah, oddelkih za lepotno in telesno nego. Mnogi se prvič srečajo s kakšnimi storitvami, zato jim poskušam čim bolj olajšati kakšne zadrege in trenutke nelagodja, ki jih bodo kot izvajalci storitev bolje razumeli pri svojih gostih. Ker se na takih vajah pogosto učimo ob prisotnosti ostalih gostov, je ob tem nujna velika mera empatije.

Tržimo zdravje, usposabljamo se za poklice prihodnosti

Prepričana sem, da imajo študentje na IP Velnes srečo, da lahko kar v okviru študija spoznavajo to, za kar morajo drugi nameniti svoj prosti čas in pred tem še poiskati prave priložnosti. Naši študentje so lahko uspešni in prepričljivi v svojem poklicu in v odnosu do gostov zato, ker pridobijo lastno izkušnjo gosta in ker pridobijo dovolj znanj in motivacije, da tudi sami začnejo živeti po načelih velnesa. Pogosto jih spomnim na to, da je bistvo njihovega poklica trženje zdravja – te izjemno pomembne vrednote, ki je v samem jedru mnogih poklicev prihodnosti.

Za ljudi skrbimo individualno
Tako kot je velnes skrb vsakega posameznika, tako je tudi dober študijski proces usmerjen v posameznika. Sodelujem z več izobraževalnimi organizacijami, sodelovanje z Abituro in FKPV pa me navdušuje prav zato, ker ti dve šoli resnično udejanjajta svoje temeljno poslanstvo z individualno skrbnostjo za slehernega študenta. Ta kultura je tudi temelj področja, ki me poklicno in strokovno privlači skozi celotno kariero.

 

O avtorici:
Mag. Slavka Gojčič, predavateljica predmetov, kot so Velnes in velneška dejavnost, Oblikovanje in trženje velneških storitev,  Zdraviliški in Spa management, Trendi v ekološkem in velnes turizmu.
Strokovnjakinja za velnes in velneške storitve, avtorica strokovnih del in raziskav s področja velneškega in zdraviliškega turizma, je večino svojega poklicnega življenja preživela v zdraviliškem turizmu; bila je menedžerka Term Ptuj, tudi predsednica SSNZ in direktorica podjetja za izobraževanja in svetovanja v turizmu Go-spaS. Prepričana v pomen lastnih izkušenj prosti čas usmerja v telesno aktivnost, zdravo prehranjevanje, osebnostno rast in razvoj, sprehode v naravi, obiskovanje kulturnih prireditev in druženje z ljudmi – še posebej s štirimi vnuki. Zato da nagradi sebe, pogosto koristi velneške storitve kot so masaže, kopeli, obloge, savnanje, plavanje in podobne.