Viruslekcija pomembnosti študija iz oči v oči

|
Andrej Geršak

Po več kot mesecu študija in dela na daljavo se zdi življenje skoraj normalno. Predavanja potekajo. 468 študentov je v tem mesecu bilo na izpitih. Računi prihajajo. Sestanki so. Najrazličnejše zagate študentov in predavateljev individualno rešujemo. Kot smo jih vedno. Delujemo. In razmišljamo o jeseni.

Življenje je v živo

Seveda imamo vzpostavljene e-učilnice. Seveda obvladamo uporabne IT rešitve in aplikacije (za njihov razvoj se usposabljajo tudi naši študentje). A kar načrtujemo za prihodnost, je še več živih individualnih in skupinskih pogovorov. Del našega poslanstva je, da povezujemo teorijo s prakso. In praksa je živo delovanje – tudi če vključuje računalniške in druge ekrane.  Ko gledamo naprej, razmišljamo o življenju, ki ima pravo vrednost, kadar smo v stiku z ljudmi.

Študij je sodelovanje v mreži ljudi

Marsikdo te dni pomisli, da je virtualnost pravi odgovor za več študentov, več znanja, več prilagodljivosti. Pri nas smo prepričani, da ni! Je samo samoumevna pomoč v omreženih časih, ki jo seveda vsi potrebujemo. Je koristna rešitev, kadar ne gre drugače. A prava vrednost študija pri nas je delo iz oči v oči. To dodano vrednost nameravamo ohranjati!  

Zakaj? Zato, ker čas študija ni le čas posameznikovega osvajanja znanj, temveč je tudi čas vzpostavljanja medsebojnih sodelovanj. Študentska doba ni le kljukanje opravljenih izpitov, ampak je tudi tkanje vezi, ki posameznika motivirajo na poti do cilja. Bistvo študija ni papirnato priznanje, ki dokazuje, da si diplomiral. Bistvo študija je, da spoznaš in uresničiš lastne talente in zanimanja. Izkristalizirajo se ti pri delu z ljudmi.

Naložbe v naslednja študijska leta

Pri nas imamo dobro opremljene učilnice in ustrezne rešitve tudi za delo na daljavo. Da jih bomo posodabljali, je logično. A prave naložbe bodo pri nas še vedno predvsem v obliki človeške energije.  Še vedno bomo od skrbno izbranih predavateljev in od vseh zaposlenih pričakovali, da študente poznajo, da razumejo njihove osebne kontekste, motivacije, študijske interese. Še vedno bomo osebno na voljo študentom – zato, da jim pomagamo pri usklajevanju dela, študija in življenja. Kadar je bilo treba, smo posameznikom že doslej omogočali kakovosten virtualni študij – a na oseben način, v neposrednem individualnem stiku s predavateljem/predavateljico. A še vedno bomo veseli vsakega osebnega pogovora, pa naj bo v referatu, v predavalnici, na hodniku ali pri srečanju na ulici.

Znanje je mogoče pridobiti na različne načine in marsikje. A naša prava vrednost je in bo ostala v tem, da smo ljudje, ki radi sodelujemo pri tem, da posameznik uresniči svoje študijske, karierne, življenjske cilje.

Zato verjamemo, da se z ljudmi, ki vam je všeč življenje iz oči v oči, jeseni vidimo tudi v predavalnicah!

Vpiši se. Več nas bo, bolj živo in bolj osebno bo!

Informativne prijave na:
Fakulteta za komercialne in poslovne vede
Abitura

Andrej Geršak, direktor Abiture in Fakultete za komercialne in poslovne vede