Viruslekcija obvladovanja tveganj pri vodenju projektov

|
Sonja Majcen

Sonja Majcen, predavateljica predmeta Organiziranje in vodenje projektov: »Kaj storiti, če so se vam projekti zataknili zaradi izrednih razmer? Dober projektni vodja mora pri pripravi projektne dokumentacije vedno identificirati vsa možna tveganja in pripraviti tudi konkretne odzive nanje ter seveda analizirati, kaj ta tveganja pomenijo za sam projekt. Včasih pa se nam zgodi, da nekatera tveganja nismo mogli predvideti. V tem primeru je nujno, da kot projektni vodja ohranimo mirno kri, pripravimo ukrepe, kako bomo glede na situacijo poskrbeli sprva za zdravje in varnost projektne ekipe in ostalih oseb, ki na projektu delajo, pripravimo načrt ukrepov za zajezitev škode in poskušamo glede na dane vire in časovne omejitve zagotoviti, da bomo projektne rezultat dosegli takšne, kot smo jih obljubili. Navsezadnje se vse zadeve v življenju izpeljejo do konca, za kar je včasih potrebna iznajdljivost in pa tudi zavedanje, da so projekti žive stvari in da na nekatere situacije v življenju nimamo vpliva.«