Varovanje esence življenja

|
Damjana Rojnik

Kdo sem? Kako sebe razumem? Kakšen je moj stik z lastno življenjsko močjo? Ko to vem, sem v stiku z lastno esenco življenja. Zase vem, da jo varujem z radovednostjo in vztrajnostjo, s kreativnostjo in inovativnostjo ter z izostrenimi čuti in intuicijo. Od nekdaj me žene želja po odkrivanju novih področij in širjenju obzorij. Ta me je pripeljala na Abituro, kjer sem lani z diplomo pridobila naziv inženirka varovanja. Ta me zdaj povezuje s Fakulteto za komercialne in poslovne vede, kjer nameravam svoje znanje še poglobiti.

Varnost in vrtnarjenje

Poklicno se ukvarjam z vrtnarjenjem. Kaj ima to z mojimi študijskimi izbirami? Varovanje sega na vsa področja življenja. V vrtnarski dejavnosti je varnost povezana s skrbjo za varno hrano in z varstvom rastlin v celotnem življenjskem ciklusu. A v vsaki gospodarski dejavnosti so pomembna tudi varovanja gospodarskih objektov, skrb za varnost pri razvozu blaga, skrb za ljudi, s katerimi se srečujemo pri svojem delu, in še marsikaj. Vsak dan je to vpeto v naše delovanje, včasih pa so nujne tudi intervencije. Pred časom sem – opremljena z boljšim znanjem in veščinami – preprečila vdor v domači rastlinjak in tako zaščitila naše premoženje. To so praktične koristi študija, v osnovi pa sem prepričana, da je dobro, da si smer izobraževanja izbiramo v skladu s svojim značajem.

Moj karakter je tak, da me po eni strani zelo privlači detektivsko delo, po drugi strani pa pomembnost celovite korporativne varnosti. Navdušujejo me področja, kot so upravljanje s človeškimi viri, varovanje ključnih informacij organizacije in upravljanje s tveganji.

Vsakdanje življenje in študij

Sem mama štirih otrok. Kaj ima to z mojimi odločitvami za študij? Ne glede na to, kaj počnemo, nas doseganje zastavljenih ciljev nagradi z neverjetnim občutkom! To, da sem v rednih rokih opravila vse obveznosti in lani študij zaključila z diplomsko nalogo, me je navdalo z občutkom, da zmorem, kar si zastavim, in me opremilo z motivacijo za nadaljevanje študija. Res je: kako organizirati delovno in zasebno življenje, ko ob delu in družini še študiraš, je velik izziv. A tudi pri tem so mi pomagala znanja, ki smo jih pridobivali na predavanjih. Hvaležna sem za vse, kar so nam dali predavatelji. Spodbudili so nas, da se bolje zavedamo sveta okoli sebe. Opremili so nas z znanji in veščinami za boljše in lažje soočanje z življenjskimi izzivi.

V diplomski nalogi, ki sem jo pripravila pod odličnim mentorstvom mag. Elvisa Alojzija Herbaja, sem se ukvarjala s tematiko površinskega pregleda in človekovih pravic pri vstopih na varovana območja. Postopek, ki se lahko zdi popolnoma standarden, je lahko velik izziv, ko se oseba s pregledom ne strinja in je treba upoštevati njene pravice ali ko se, zaradi na prvi pogled standardnega postopka, lahko v nevarnosti znajde varnostnik. Tako kot pri upravljanju korporativne varnosti ali kot v vsakdanjem življenju je tu pomemben občutek za pravočasno predvidevanje morebitne grožnje in sposobnost hitrega prilagajanja in pravilnega ukrepanja.

 

Skrb za ljudi in – zase! 

Ustrezna znanje in veščine nam zagotovo pomagajo, da smo lahko v različnih situacijah odzivnejši in da ravnamo pravilno. Tako poskrbimo za druge in zase! Želja, da lahko pomagam na pravi način, me je vodila tudi pri usposabljanju za prvega posredovalca pri nudenju prve pomoči. Opravila sem tečaj in izpit za oskrbo pri življenje ogrožajočih stanjih. Pridobljeno licenco prvega posredovalca obnavljam vsako leto.

Želim si, da bi bila mreža prvih posredovalcev večja. Menim, da bi posredovalca, ki lahko ob življenjski nevarnosti sočloveka pravilno oskrbi do prihoda strokovne zdravstvene ekipe, morala imeti vsaka organizacija! Vsak od nas se lahko znajde v situaciji, ko potrebuje pomoč in ko znanje drugih ljudi odloča o tem, ali bomo dočakali jutrišnji dan. Zato vsakomur priporočam, da obnavlja svoje znanje prve pomoči! Nikoli ne vemo, kdaj bomo sami odvisni od usposobljenosti neznanca ali kdaj bomo sami lahko drugemu rešili življenje.

 

Kondicija za življenje

Ko hočeš varovati sebe in bližnje ali ko hočeš skrbeti za varnost organizacij in zaposlenih, poleg znanja in veščin pomaga tudi ustrezna kondicija. Živim v stiku z naravo. Krepita me gojenje rastlin in življenje v Savinjski dolini. Naša družina živi po načelu Zdrav duh v zdravem telesu. V prostem času obiskujemo okoliške gore. Ko imamo čas, z veseljem odkrivamo gore tudi drugod po Sloveniji. Značaj in želja po celoviti usposobljenosti za dela inženirke varovanja, ki bo po dokončanem študiju na Fakulteti za komercialne in poslovne vede diplomantka Varnostnega menedžmenta, pa me vsak dan spodbujata tudi v samostojno večkilometrsko hojo. Za kondicijo skrbim tudi s treningi v skupinah Krav Maga – učinkovitega sistema s široko paleto tehnik za samoobrambo in samozaščito, ki ohranja budne moje naravne reflekse.

Saj veste: treba je biti v stiku z lastno esenco! To vodilo me spremlja tudi pri študiju. Naj spremlja tudi vas!

 

O avtorici

Damjana Rojnik je inženirka varovanja. Leta 2020 je diplomirala na Abituri z diplomsko nalogo Površinski pregled in človekove pravice pri izvajanju nalog varovanja – vstop na varovano območje. Zdaj je študentka varnostnega menedžmenta na Fakulteti za komercialne in poslovne vede.  Študira ob delu – izvajanju dopolnilne dejavnosti na kmetiji.