Študij s šolnino? Da.

|
Zoran Bjelan in dr. Vito Bobek

Študent pravi, da zato, ker dobiš več. | Profesor pravi, da zato, ker je varneje za ohranjanje visokih standardov.    

Pravica do izobraževanja je temelj, zaradi katerega obstajata Abitura in FKPV. A od same ustanovitve naprej je naša zaveza, da študentje dobijo več kot le formalno potrdilo o izobrazbi. V naše študijske programe se vpisujejo odrasli in odgovorni ljudje, ki hočejo s pridobljenim znanjem in izkušnjami vplivati na svojo kariero in življenje. Ko snujemo programe, jih zastavljamo tako, da študentu zagotovimo uporabno znanje. Tudi zato so to plačljivi programi s šolnino.

Kaj o tem pravijo študentje? Ko primerjajo, se za študij v naših programih odločijo tudi po tem, ko so že izkusili študij v javnem visokošolskem sistemu. Razlogi? Oblika izrednega študija jim na primer omogoča, da se ne preselijo v kraj šolanja, kar je običajno dražje od šolnine pri nas. Ob študiju so lahko zaposleni ali razvijajo lastno poslovno dejavnost. Predvsem pa pri nas najdejo več upoštevanja individualnih okoliščin in več prilagodljivosti.

Ker je pred vpisnimi odločitvami veliko razmislekov tako o pravi smeri študija kot o stroških šolanja, vam v razmislek ponujamo mnenje študenta tik pred zaključkom študija in mnenje enega naših izkušenih profesorjev.

ZORAN BJELAN, ŠTUDENT: ZDAJ SEM BOGATEJŠI

Pred kratkim sem v imenu študentov podiplomskega študija Komerciala II na enoti v Ljubljani vodstvu fakultete poslal vprašanje o morebitnih olajšavah pri šolnini zaradi spremenjenega načina študija v času varnostnih ukrepov zaradi virusa COVID-19. Prijazen odgovor direktorja Andreja Geršaka, ki me je spomnil, da se med nami pravzaprav vsi izzivi rešujejo individualno in ne na povprek, me je spodbudil, da sem pomislil, kaj bi pa jaz v svojem osebnem imenu povedal o naši fakulteti.

Večino šolnine sem plačal sam
Verjetno sem se na FKPV vpisal prav zato, ker sem odgovornost, za karkoli je že prišlo v življenju, vselej iskal najprej pri sebi. Priznam, bili so trenutki, ko nisem vedel, kako naprej. Vselej so se našli ljudje, ki so pripomogli, da sem se pobral. Večino šolnine sem plačal sam. Tu in tam so bili trenutki, ko sem pomislil, kaj mi je tega bilo treba! A danes vem, da se mi je prav vsak euro za šolnino povrnil na način, ki ni merljiv z denarjem. Pridobil sem več kot samo znanje. Dobil sem široke poglede z različnih zornih kotov. Dobil sem nasvete profesorjev z različnimi izkušnjami in s profesorji sem pridobil ljudi, na katere se lahko zanesem tudi izven fakultete. Poslušajo in slišijo. Spoznavajo študente in nas spoštujejo – ne samo kot študente, ampak tudi kot ljudi. To je veliko več kot pričakuješ in kot si drzneš želeti. Zato danes mirno rečem: tudi če bi imel 100 življenj, bi v vsakem izbral FKPV, svoje profesorje in sošolce ter mojo neprecenljivo »štiriperesno deteljico«.

Biti najboljši, biti FKPV
V čast mi je, da delujem v Senatu fakultete. Z vsake seje odidem bogatejši – za spoznanja in spoznavanja ljudi. Nekateri so v fakulteto vložili mladost, nekateri so tu spoznali partnerja, nekaterim je to druga družina, marsikomu način življenja.  Vsakdo ima svojo zgodbo. A vsi kot da imamo isti cilj: kako biti dober, boljši, najboljši!  Cilj: kako biti FKPV.
Že pet let sem del FKPV oz. je FKPV del mene. Zdaj bom zaključil magistrski študij. Star sem 42 let in študijska leta za mano bodo ostala kot nekaj najlepšega v življenju. Na te izkušnje se bom spomnil, ko bom moral v samem sebi poiskati tisti občutek: saj ni vse tako črno!

O šolnini ne razmišljam kot o strošku
Na FKPV sem pridobil znanje, izkušnje in prave prijatelje. Ko bom star in ko bom vnukom razlagal o študijski dobi, vem, da se bom spomnil vseh lepih stvari, vseh predavalnic, vseh profesorjev, podelitev. Spomnil se bom, da je bila ta doba srečen del življenja! Morda se sliši osladno, a zaradi vsega, kar sem pridobil, vem, da o šolnini sploh ne znam razmišljati kot o strošku. Dobil sem več, kot bi lahko kupil z denarjem. Hvala ljudje naše mreže!

DR. VITO BOBEK, PREDVATELJ: ŠOLNINE RAZBREMENIJO PRITISK NA JAVNI DENAR

To, da študentje plačujejo šolnino ali vsaj del šolnine lahko družbi prinese velike koristi. To trdim na osnovi vpogleda v resne študije.

Ohranjati visoke standarde z javnim denarjem?
Nicholas Barr je leta 2003 v svojem prispevku z naslovom »Financing Higher Education: Lessons from the UK Debate« zagovarjal uvedbo šolnin. Predlagal je, naj se visoko šolstvo še naprej financira tudi iz šolnin, ker to pomaga družbi. Če so univerze brezplačne, se lahko pojavijo težave zaradi pomanjkanja denarja in zato na primer znižanje učnega standarda. To posledično pomeni pritisk na vlado, da več denarja iz proračuna nameni za podporo javnim univerzam, saj naj bi te ohranjale standarde kakovosti. Ob tem povečevanje študentske populacije še dodatno pritiska na državne finance.

Ponekod šolnine pomenijo več kot polovico sredstev za visoko šolstvo
Delež izdatkov za visokošolske izobraževalne ustanove, ki jih krijejo študentje in njihove družine, je po državah zelo različen – od zanemarljivega zneska na Danskem, Švedskem in v Avstriji do skoraj 40 odstotkov v Združenih državah Amerike in več kot polovice v Koreji in na Japonskem. Delež porabe se v različnih državah povečuje na različne načine – z novimi oblikami pristojbin, z zniževanjem subvencij za blago in storitve, ki jih kupujejo študenti, s spodbujanjem večje stopnje vpisa v zasebne kot v javne izobraževalne ustanove.

Več denarja – več dobrih učiteljev
Ker lahko zasebni visokošolski zavodi pridobijo denar od šolnin, lažje zagotavljajo nove in boljše zmogljivosti za študente. Več denarja pomeni tudi, da lahko zavod ponudi višje plače in tako privabi boljše učitelje in raziskovalce. Že Združeno kraljestvo, kjer so sicer plače v visokošolskem izobraževanju bistveno višje kot v Sloveniji,  izgublja veliko vrhunskih raziskovalcev, ki odhajajo  v ZDA, kjer so njihove plače večinoma dvakrat višje kot v Združenem kraljestvu. Poleg tega lahko visokošolski zavodi denar iz šolnin uporabijo tudi za raziskave, ki pomagajo razvoju države. Zato lahko zaradi navedenih razlogov plačilo šolnine celotni družbi prinese velike koristi.

Šolnina je naložba. Preverite možnost sofinanciranja pri vašem delodajalcu! Pogovorimo se. Preverite zneske šolnin na Fakulteti za komercialne in poslovne vede in Abituri.