Ko si želiš spreminjati svet, postaneš prostovoljec

|
Medeja Mahnič

Kdo in kaj sem? Medicinska sestra, prostovoljka, gledališčnica, avtorica strokovnih prispevkov s področja turizma za osebe s posebnimi potrebami, turistična animatorka? V resnici sem najraje – vse to! Med ljubšimi zgodbami mi je tista o Frideriku Celjskem in Veroniki Deseniški. Ker jo razumem po svoje, sem pred kratkim spisala malo drugačno različico te legende.

Prostovoljstvo za dragocene izkušnje

Po osnovni šoli sem želela postati medicinska sestra. Zanimalo me je delo z ljudmi. Kot dijakinja Srednje zdravstvene šole v Celju sem imela prakso v Splošni bolnišnici Celje in v Zdravstvenem domu Celje. Vse močnejša pa je bila želja, da bi delala kaj takega, kar zares spreminja svet.

Leta 2015 sem se vpisala na Fakulteto za komercialne in poslovne vede, na smer Turizem, hkrati pa sem kot prostovoljka pri Zvezi Sonček delala z ljudmi s posebnimi potrebam. Kot prostovoljka sem se vključila še v Mladinski center Celje, kjer sem delala z mladimi, sodelovala sem s Hišo sadežev v Žalcu in s Turistično informacijskim centrom v Žalcu. Leta 2017 sta me Zveza Sonček in Mladinski center Celje razglasila za prostovoljko leta.

Prostovoljsko delo, ki sem ga opravljala skoraj vsak dan, mi je razjasnilo pogled na to, kaj si želim delati v prihodnosti. Leta 2020 sem dodiplomski študij na Fakulteti za komercialne in poslovne vede zaključila z diplomsko nalogo, ki je temeljila na mojih izkušnjah, pridobljenih pri delu z osebami s posebnimi potrebami. Želela sem, da bi bil turizem do njih prijaznejši!

Strokovno o doživetjih za ljudi s posebnimi potrebami

Po diplomi študij nadaljujem na magistrski stopnji. Na letošnji Mednarodni znanstveni konferenci Znanje in poslovni izzivi v letu 2022 sem sodelovala s člankom Organizacija tematskih turističnih doživetji za osebe s posebnimi potrebami, pri katerem me je mentorsko vodila dr. Elena Marulc, s katero sem sodelovala že pri pripravi diplomske naloge.

Zakaj takšna tema? Zaradi zanimanja za ljudi, prostovoljskih izkušenj in hobijev! V prostem času se ukvarjam z umetniškimi uprizoritvami, z delavnicami za mlade (npr. pustovanja in noči čarovnic v MCC) in z delom v amaterskih gledališčih. V preteklih letih sem sodelovala z Gledališčem Zarja v Trnovljah, zdaj pa začenjam sodelovanje z lutkovnimi kulturnimi društvi. Doživetja nas delajo bolj živa! Naj bo to dostopno tudi ljudem s posebnimi potrebami.

 

 

Zgodovinsko in turistično od Celja do Jurkloštra   

Rada odkrivam zgodovino Celja in zelo me privlačijo zgodbe o dinastiji Celjskih grofov. Sodelujem v skupinah, ki predstavljajo Celje v srednjem veku. Od leta 2022 sem tudi lokalna vodnica po Laškem z okolico. Med posebej zanimivimi kraji je Jurklošter, ki je povezan z veliko ljubezensko zgodbo o Frideriku in Veroniki. Vključena je tudi v moja razmišljanja o dostopnem turizmu, še bolj pa je del mojih ustvarjalnih in domišljijskih aktivnosti.

Lani je izšla moja prva knjiga z naslovom Friderikova zgodba. Naslovnico zanjo je oblikoval Srečko Mahnič, moj oče. Po predstavitvi knjige v celjski Kvartirni hiši so v časopisu Celjan ugotavljali, da mi je bila izvirna zgodba le navdih. Zgodbo predstavljam skozi oči Friderika, moškega, ki ga vidim kot precej čustvenega in skoraj melanholičnega. Večina dogajanja je povezanega z Jurkloštrom, kjer sodelujem pri turističnih animacijah. Verjamem, da bomo v naslednjih letih zgodbo o Frideriku in Veroniki tam doživeli tudi na gledališki predstavi! Do takrat pa me zagotovo čaka še kaka knjiga, morda še kak strokovni prispevek in seveda veliko dela z ljudmi in za ljudi.

 

O avtorici: Medeja Mahnič je diplomantka Fakulteti za komercialne in poslovne vede.  Po leta 2020 pridobljenem nazivu diplomirana organizatorka turizma je na FKPV nadaljevala magistrski študij. Sodelovala je tudi na 9. mednarodni znanstveni konferenci na FKPV. Sicer pa je prostovoljka pri Zvezi Sonček, Mladinskem centru Celje in Hiši sadežev Žalec. Sodeluje z lokalnimi kulturno-turističnimi društvi in je članica srednjeveške skupine Celjani, ki je del Turističnega društva Celje. Leta 2021 je izdala svojo prvo knjigo z naslovom Friderikova zgodba. Knjigo lahko kupite ali pa zanjo pišite avtorici po e-pošti: medeja.ma@gmail.com, po novem letu pa bo dostopna v TIC informacijskih centrih.

Povzetek strokovnega prispevka Medeje Mahnič poiščite na Zbornik povzetkov referatov | FKPV